Landelijke Lely Vector Open Dag

8 november 2023, 10.00 - 16.00 uur
Brunselweg 2, Luttenberg

Ben jij benieuwd naar de inpasbaarheid van de Lely Vector op jouw bedrijf, de kosten en baten en de verandering van jouw voerstrategie bij de overstap naar automatisch voeren? Op woensdag 8 november ben je van harte welkom op de Landelijke Lely Vector Open Dag bij de familie Reimert.