Informatiemiddagen Energie: het programma

Maandag 23 augustus 2021, 13.00 - 16.00 uur
Divers
Dinsdag 24 augustus 2021, 13.00 - 16.00 uur
Divers
Woensdag 25 augustus 2021, 13.00- 16.00 uur
Divers

Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken op de momenten dat die energie nodig is. Want stroom terugleveren wordt steeds minder aantrekkelijk, omdat het salderen wordt afgeschaft. Maar hoe doe je dat? Meld je aan voor de gratis Informatiemiddagen Energie op 23, 24 en 25 augustus en ontdek de mogelijkheden.

Prakijkvoorbeelden energieneutrale ondernemingen
Om een aantal mogelijkheden in de praktijk te laten zien, organiseert Countus - in samenwerking de LTO-afdelingen Steenwijkerland en West Overijssel, Stimuland en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta - gratis informatiebijeenkomsten voor agrarisch ondernemers. Deze ‘energiemiddagen’ vinden plaats bij bedrijven die ieder op hun eigen manier energieneutraal of zelfs energieleverend zijn geworden.

De ondernemers en verschillende specialisten geven een toelichting op de technische en economische vragen rond energiebesparing en -opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen, kleine windmolens, mestvergisting en warmteterugwinning. Ook besteden we aandacht aan de informatieplicht, subsidies en vergunningen.

Programma Energiemiddagen
Het programma van de Energiemiddagen is als volgt:

Maandag 23 augustus

Familie Visscher, Afschuttingsweg 17 in Staphorst

Het melkveebedrijf van de familie Visscher heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld onder het motto ‘niet meer, maar beter’. Met 75 melkkoeien op 62 hectare grasland produceert het bedrijf 600.000 kg melk per jaar en sinds 2010 onder het EKO-keurmerk. De familie melkt met 1 volledig elektrisch aangedreven melkrobot. Het stroomverbruik is 30.000 kWh/jaar en het aardgasverbruik 780 m3/jaar. Met een aantal kleine metertjes wordt het stroomverbruik continu gemeten. Hierdoor is sneller duidelijk waar nog besparingsmogelijkheden liggen.
Verder wekt het bedrijf sinds 2017 zo’n 11.000 kWh per jaar op met zonnepanelen. En sinds dit voorjaar is er ook een kleine windmolen van EAZ met een ashoogte van 15 meter en een verwachte opbrengst van 28.000 kWh/jaar.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Roelof-Jan Visscher: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • Pieter Koehoorn van EAZ: welk type kleine windmolen is dit, wat zijn de kosten en de verwachte stroomopbrengst en voor welke bedrijven is dit interessant?
 • Marieke Hoepel van Countus: hoe kun je het energieverbruik analyseren, welke besparingsmogelijkheden zijn er, welke subsidies zijn er?

Familie Hulst, Molenhoeksweg 3 in Rouveen

Het melkveebedrijf van de familie Hulst is in 2012 verplaatst. Op de achterkant van de huiskavel is geheel nieuw gebouwd. Momenteel worden 110 koeien gemolken met 2 melkrobots. Omdat geen aardgasaansluiting aanwezig was, is gekozen voor een systeem van Milk2Heat, waarbij de warmte uit de melkkoeling gebruikt wordt voor de warmwatervoorziening van zowel bedrijf als woning. In 2013 zijn 260 zonnepanelen van 260 Wp (totaal 68 kWp) gelegd, zodat het bedrijf geheel energieneutraal is geworden.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Albert Hulst: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • Bjorn Weghorst van Milk2Heat: toelichting op de techniek, wat zijn de kosten en de besparingsmogelijkheden, voor welke bedrijven is dit interessant?
 • Harry Roetert van Countus: wat is het afnamepatroon van stroom, hoe kun je inspelen op het afbouwen van het salderen, welke combinatie van zon en wind is ideaal?

Familie Visscher, Hulpensteinweg 1 in Rouveen

Het melkveebedrijf van de familie Visscher is 10 jaar geleden verplaatst naar de achterkant van de huiskavel en is dus nieuw gebouwd. Het bedrijf heeft 200 melk- en kalfkoeien en melkt met 3 melkrobots van DeLaval. Ze verbruiken geen aardgas, alleen stroom (ongeveer 125.000 kWh/jaar).

Met 240 zonnepanelen van ieder 300 Wp wekt de familie verder 65.000 kWh/jaar op. Sinds kort zijn er ook 2 kleine windmolens van BestWatt geplaatst met een ashoogte van 25 meter. Samen gaan die naar schatting ook 65.000 kWh/jaar aan stroom produceren. Daarmee wordt het bedrijf volledig energieneutraal.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Harm Visscher: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • Kees van Luttikhuizen van BestWatt: welk type kleine windmolen is dit, wat zijn de kosten en de verwachte stroomopbrengst en voor welke bedrijven is dit interessant?
 • Herman Korterink van Harke Advies: wat is het beleid van de gemeente Staphorst ten aanzien van kleine windmolens?

Dinsdag 24 augustus:

Familie Haarman, Veldhuisweg 3 in Blokzijl

De familie Haarman heeft een melkveebedrijf met 350 melkkoeien op 110 hectare grond in de buurt van Blokzijl. In 2019 zijn er 1.700 zonnepanelen van 325 Wp geplaatst die samen 480.000 kWh/jaar aan stroom produceren. Daarnaast heeft het bedrijf sinds het voorjaar van 2021 een mono-mestvergister die 16.000 ton mest per jaar vergist. Voor de verwarming van de vergister (1600 m3) is er een warmtewisselaar die 365.000 kWh aan stroom verbruikt. Met de vergister produceert het bedrijf 350.000 m3 biogas dat wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit en wordt ingevoed op het lokale 8 bar aardgasnet van Rendo.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Gerrit Haarman: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • Ben Olde Keizer van Host: wat zijn voorwaarden voor een goedwerkende en rendabele vergister?
 • Harry Roetert van Countus: waar liggen de kansen voor samenwerking tussen boeren met betrekking tot biogas?
 • Fabian Kruiper van Rendo: wat is het toekomstperspectief voor groen gas en welke businesscases zijn voor agrarische ondernemers interessant?

Familie Linthorst, Bentekamp 1 in Witte Paarden (bij Steenwijkerwold)

Het melkveebedrijf van de familie Linthorst is 5 jaar geleden verplaatst naar de achterkant van de huiskavel waar nieuw is gebouwd. In totaal heeft het bedrijf 65 hectare grond in gebruik. Ze melken 125 koeien met melkrobots van Lely die 1,1 miljoen kg melk produceren.

Mede omdat er geen aardgasaansluiting was op de nieuwe locatie, koos de familie voor een warmtepomp waarmee de volledige warmte van de melkkoeling gebruikt wordt voor de verwarming van het woonhuis en voor tap- en reinigingswater (het ‘Milco-systeem’ van Mueller en Milk2Heat). Het stroomverbruik is 90.000 kWh/jaar. Sinds kort heeft het bedrijf ook 250 zonnepanelen van 355 Wp/paneel waarmee in principe voldoende stroom voor eigen verbruik kan worden opgewekt en het bedrijf inclusief de woning volledig energieneutraal is.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Koen Linthorst: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • Bjorn Weghorst van Milk2Heat: toelichting op de techniek, wat zijn de kosten en de besparingsmogelijkheden, voor welke bedrijven is dit interessant en wat kun je met de restwarmte in de zomer?
 • Marieke Hoepel van Countus: wat is het afnamepatroon van stroom, hoe kun je inspelen op het afbouwen van het salderen, welke combinatie van zon en wind is ideaal?

Familie Balder, Buiten Middenweg 17 in Staphorst

Het melkveebedrijf van de familie Balder melkt 50 koeien met een totale melkproductie van 425.000 kg melk. Het stroomverbruik is 32.000 kWh per jaar. Sinds kort is het bedrijf zelfvoorzienend wat betreft stroom. Het bedrijf heeft een kleine windmolen van BestWatt (verwachte jaaropbrengst 27.000 kWh) en 30 zonnepanelen van 300 Wp die samen 8.000 kWh per jaar produceren.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Harm Balder: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • Kees van Luttikhuizen van BestWatt: welk type kleine windmolen is dit, wat zijn de kosten en de verwachte stroomopbrengst en voor welke bedrijven is dit interessant?
 • Wilco Ruitenberg van Subvention: welke subsidies en fiscale regelingen zijn er mogelijk?

Woensdag 25 augustus:

Familie De Groot, Mandjeswaardweg 14, Kampen

Het melkveebedrijf van de familie De Groot ligt op een terp op Kampereiland. Het bedrijf melkt ruim 200 koeien met melkrobots die samen 2,1 miljoen kg melk produceren. Het voeren gaat automatisch met een Lely Vector. Daarnaast heeft het bedrijf een elektrische mestscheider en een eigen drinkwatervoorziening.
Het totale stroomverbruik is 120.000 kWh per jaar. In 2012 zijn een aantal zonnepanelen geplaatst: 64 panelen van 230 Wp per paneel (samen 15 kWp). Sinds de ingebruikname in 2019 wordt de installatie geëxploiteerd door Host in samenwerking met De Groot.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Roelof de Groot: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • Ben Olde Keizer van Host: wat zijn voorwaarden voor een goedwerkende en rendabele vergister?
 • Harry Roetert van Countus: waar liggen de kansen voor samenwerking tussen boeren met betrekking tot biogas? 

Familie Van Vilsteren, Nieuwe Wetering 8 in Mastenbroek

Op het melkveebedrijf van de familie Van Vilsteren in de polder Mastenbroek melken ze 180 koeien die samen 1,8 miljoen kg melk produceren. Naast het eigen jongvee fokken ze ook jongvee voor derden, in totaal 360 stuks. Het stroomverbruik is ca. 100.000 kWh/jaar. In 2018 is op deze locatie een nieuwe melkveestal gebouwd. Voor de warmwatervoorziening maken ze gebruik van de nieuwste type boerderijboiler en heatpipes.

Presentaties
Dit zijn de sprekers:

 • Merijn van Vilsteren: welke keuzes maken we en waarom t.a.v. energie?
 • ReHeat: wat zijn de mogelijkheden voor efficiënt gebruik van warmte uit de melk, uit de lucht en eventueel uit andere bronnen?
 • Marieke Hoepel van Countus: analyse van stroomverbruik, mogelijkheden besparing en opwek met zonnepanelen, effect van het afbouwen van het salderen

Aanmelden
Wil je erbij zijn? Meld je dan snel aan via het aanmeldformulier hieronder. In verband met corona en het aantal beschikbare plekken is dit verplicht. De Informatiemiddagen Energie zijn gratis.

Meld je hier aan

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Neem contact op met Harry Roetert