Menu

Hoe zorg je voor een hogere voerwinst?

De Koeien & Kansen-deelnemers Geert en Dineke Stevens hadden voor 2018 de doelstelling om de voerwinst met € 100 per koe te laten stijgen met behoud van de stikstof- en fosfaatefficiëntie van de veestapel. Dit plan heeft geleid tot een hogere voerwinst per koe, maar een lagere voerwinst per kg fosfaat. Dit blijkt uit de analyse die we hebben uitgevoerd met de Countus Signaal Analyse.

Voerwinst laten stijgen

Binnen Koeien & Kansen stellen de deelnemende melkveehouders jaarlijks een BedrijfsOntwikkelPlan (BOP) op met hun bedrijfsadviseur. In dit plan worden de technische en financiële doelen vastgesteld. Onze melkveehouderijspecialist Jaap Gielen is de bedrijfsadviseur van de familie Stevens en heeft de ondernemers hierbij geadviseerd.

Geert en Dineke hebben hun focus gelegd op het laten stijgen van de voerwinst (melkopbrengst minus voerkosten) vanuit 3 aandachtspunten:

  • verbeteren van het droogstandsmanagement
  • eerder bijvoeren bij onvoldoende versgrasopname
  • toepassen van rantsoenoptimalisatie met energierijke (kracht)voeders

Optimaliseren dier- en voermanagement

Uit de evaluatie in februari blijkt dat het gewijzigde droogstandsmanagement goed heeft uitgepakt voor het bedrijf. Ook het optimaliseren van de Kation-Anion-Balans en het aanpassen van de huisvesting heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd. Zo starten verse koeien beter op en komt (slepende) melkziekte op dit bedrijf minder voor.

Door de zeer droge zomer was vers gras totaal niet beschikbaar in juli en augustus. De melkkoeien zijn daarom volledig opgestald in deze periode. De versgrasopname in het najaar kon door de relatief schonere weides goed worden gehandhaafd. In het aanvullend krachtvoer kon worden volstaan met 150 gram ruw eiwit om in het totale rantsoen op een ruw eiwit van 155 uit te komen. Maïsgluten en luxere krachtvoersoorten zijn ook ingezet om het rantsoen te optimaliseren naar een hogere VEM-dichtheid.

Doorgevoerde maatregelen leiden tot hogere voerwinst

Door de combinatie van maatregelen steeg de melkproductie met 850 kg naar 9.055 kg melk met 4,48% vet en 3,65% eiwit. De stijging van de meetmelkproductie was 740 kg. Gecorrigeerd voor de lagere melkprijs van ruim 10% ten opzichte van 2017 en de correctie op de krachtvoerprijsstijging door de markt, is de voerwinst per koe in 2018 met € 59 gestegen. Zie de tabel hieronder. Deze toename is dus volledig toe te schrijven aan de doorgevoerde maatregelen en dus exclusief marktprijsontwikkelingen.


*fosfaatproductie per melkkoe inclusief 2,6 stuks jongvee per 10 melkkoeien.

Door de stijging van de melkproductie, stijgt ook de fosfaatproductie per koe met ruim 2 kg. Binnen de beschikte fosfaatrechten kunnen ze dus minder koeien houden, maar wel meer melk produceren. In de forfaitaire excretietabel stijgt de hoeveelheid te leveren melk per kg fosfaat bij een toename van de melkproductie per koe. Echter is de melkproductiestijging gepaard gegaan met een melkprijsdaling, door lagere gehalten. Dit nadeel is groter dan het voordeel van de extra melkproductie binnen de ruimte van de fosfaatrechten. Per saldo is de voerwinst per koe dan wel gestegen, maar per kg fosfaat juist gedaald.

Maximale voerwinst realiseren in 2019

Voor 2019 let de familie meer op de ontwikkeling van de gehalten om binnen de beschikte fosfaatrechten de maximale voerwinst te realiseren. Ook is het doel de stikstofefficiëntie van de veestapel met 1% te verbeteren naar 30%. Dit is gunstig voor de voerwinst en indirect ook voor meer milieudoelen die de veehouder kan verzilveren in de Planet Proof melkstroom.

Meer weten?

Wil je meer weten over het verhogen van je voerwinst? Vul het contactformulier in of neem contact op met Jaap Gielen.

✆ 06 143 20 368

✉ j.gielen@countus.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Jaap Gielen

Datum: 17-04-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.