Menu

Herziening pachtstelsel: (nog) niks nieuws onder de zon

Na maanden wachten is ‘ie er dan eindelijk: de Kamerbrief van minister Schouten over de herziening van het pachtstelsel. Omdat ‘de partijen uit het veld’ niet tot een definitief akkoord komen over een nieuwe inrichting van het pachtstelsel, heeft zij dit naar zich toegetrokken en aangekondigd dat ze met een standpunt komt over de vernieuwing van het pachtstelsel. In de brief licht Schouten haar visie toe. Schouten geeft in de Kamerbrief aan dat zij de reguliere pacht in stand wil laten. Een belangrijk gegeven voor zittende reguliere pachters. Wel schrijft Schouten dat onderzocht wordt of het mogelijk/wenselijk is om fluctuaties in de pachtnormen enigszins te beperken.

 

Herziening pachtstelsel door grote tegenstellingen

Wat is de huidige situatie? De reguliere pacht en geliberaliseerde pacht zijn de meest voorkomende pachtvormen. De grote tegenstellingen tussen deze pachtvormen zijn aanleiding om tot een nieuwe pachtbeleid te komen. In de praktijk worden bij nieuwe overeenkomsten voornamelijk geliberaliseerde pachtovereenkomsten gesloten waarbij een vrije pachtprijs geldt.

 

Wat is de visie van de minister?

De minister benoemt een aantal gewenste oplossingsrichtingen. Zoals:

  • er komt een nieuwe vorm van langdurige geliberaliseerde pacht waarbij de pachtprijs vrij (of vrijer) wordt gelaten.
  • kortlopende pacht moet worden ontmoedigd. Op welke manier is nog niet bekend. Denk aan pachtprijstoetsing, aanbiedingsplicht pachter of alleen mogelijk voor specifieke gevallen
  • verpachters van reguliere pacht moeten eisen kunnen stellen aan goed bodembeleid
  • teeltpacht blijft bestaan
  • loopbaanpacht tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt geïntroduceerd

Al met al is de conclusie dat de Kamerbrief van Schouten weinig nieuws bevat en eigenlijk een herhaling van zetten is. De ontmoediging van kortdurende pacht, de loopbaanpacht en het blijven bestaan van teeltpacht waren al als (aandachts)punten opgenomen in het akkoord van Spelderholt. Dit akkoord (en het daaropvolgende deelakkoord) en de invoering van een nieuw stelsel is met name mislukt door het ontbreken van overeenstemming over het overgangsrecht.

Het overgangsrecht gaat over hoe om te gaan met lopende contracten. Hoe hier straks mee wordt omgegaan bij de mogelijke invoering van een nieuw stelsel is essentieel, maar wordt in de Kamerbrief niet benoemd.

 

Vaststelling pachtprijzen

Daarnaast is nauwelijks aandacht besteed aan de vaststelling van pachtprijzen. Een door pachters gewenste begrenzing van pachtprijzen voor kortlopende pacht wordt slechts geopperd. Bovendien staat de recentelijke verhoging van de waardering van gronden in verpachte staat van 50% naar 60% voor Box 3 haaks op het geschetste gewenste behoud van (langdurige) pacht voor de sector.

Aangekondigd is dat er gesprekken komen. Hierna wordt een conceptwetsvoorstel gepubliceerd. Hoe dit er straks uit komt te zien en of de partijen tot een voor alle belanghebbenden en betrokkenen aanvaardbaar voorstel kunnen komen, moeten we dus afwachten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de herziening van het pachtstelsels en wat dit eventueel voor jou betekent? Vul het contactformulier in of neem contact op met Andreas van der Vis of Aagje Tymersma.

✆ 06 230 66 217

✉ a.vandervis@countus.nl

✆ 06 578 41 729

✉ a.tymersma@countus.nl

Bekijk de video van Boerenbusiness:

Wat houdt pachtbeleid van Schouten concreet in?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Andreas van der Vis Aagje Tymersma

Datum: 27-03-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.