Menu

Heeft de Countus Melkveeindex het dieptepunt bereikt?

Het rendement in de melkveehouderij is de afgelopen weken opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de Countus Melkveeindex. De grote vraag is: is het dieptepunt inmiddels bereikt of gaat de Melkveeindex nóg verder dalen?

Dalende prijzen in juni

In juni zijn de meeste melkprijzen gedaald en dat had een negatief effect op het rendement in de melkveehouderij. Daarnaast heeft zuivelcoöperatie FrieslandCampina de garantieprijs voor juli verlaagd.

Begin juni schommelde de Countus Melkveeindex nog tussen de 90 en 95 punten. Maar de afgelopen 4 weken daalde de index naar een niveau van 89,40 punten, waarbij 100 geldt als het langjarig gemiddelde. Dat is 3,9 punten lager dan het niveau 1 maand geleden. Het betekent bovendien dat het rendement op Nederlandse melkveebedrijven al het hele jaar onder het gemiddelde scoort.

 

Dieptepunt bereikt

Het negatieve rendement in de melkveehouderij kwam deels doordat de noteringen voor het melkvet (zoals boter) en de kaasprijzen medio juni onder druk stonden. Dit sentiment is afgelopen week veranderd, want de boterprijzen lijken een bodem te hebben gevonden. En wel van circa € 3.600 per ton.

Dit is terug te zien in de prognose van de Countus Melkveeindex. Hier lijkt de bodem namelijk ook bereikt te zijn. We verwachten dat de index de komende weken weer gaat stijgen. Richting het einde van het jaar komt de index dan wellicht weer op het gemiddelde niveau uit.

 

Grote verschillen in rendement

Geke Enting, specialist Melkveehouderij bij Countus: ‘Deze dalende index hangt samen met een toename van de verschillen op bedrijfsniveau. De verschillen aan de opbrengstenkant nemen toe, bijvoorbeeld door toeslagen die gekoppeld zijn aan de productiewijze. Én de droogte van 2018 en 2019 heeft invloed op de stijging van de kosten. Zo zijn in 2018 opgebouwde voervoorraden aangesproken, net als de financiële buffer om bijvoorbeeld fosfaatrechten te kopen’.

Door: Jaap Gielen

Datum: 11-07-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.