Menu

Gecombineerde Opgave 2019: tips en aandachtspunten

Het is weer tijd voor de Gecombineerde Opgave. Ook dit jaar is er weer een aantal wijzingen. De Gecombineerde Opgave bestaat uit verschillende onderdelen. Per onderdeel laten we in dit artikel zien waar je op moet letten. En wil je kortingen voorkomen? Wees dan op tijd en vergeet de deadlines niet.

Landbouwtelling en algemene tips

Heb je een nieuw KVK-nummer, maar nog geen e-herkenning? Regel dit dan zo snel mogelijk. De doorlooptijd bij de e-Herkenning-leveranciers is soms namelijk erg lang.

Let er verder op dat in de Gecombineerde Opgave gegevens worden gevraagd die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gebruikt, zoals voor onderzoek of voor de politiek.

Andere tips en aandachtspunten op het gebied van landbouwtelling lees je in het artikel over de wijzigingen voor de landbouwtelling.

Wijzigingen en tips subsidies

De voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten en andere subsidies zijn dit jaar op onderdelen aangepast. Bij wijzigingen in de bedrijfsstructuur is bijvoorbeeld een juiste registratie van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel belangrijk om in aanmerking te komen voor uitbetaling. Een juiste registratie is ook belangrijk bij de extra subsidie voor jong landbouwers.

Lees meer over betalingsrechten, uitbetaling graasdierpremie en de mogelijkheden om extra betalingsrechten te krijgen in het artikel over de wijzigingen omtrent subsidie.

Vergoeningseisen

Er is dit jaar ook wat gewijzigd in de vergroeningseisen. Voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied zijn er extra mogelijkheden met gewassen als hoofdteelt en als vanggewas. Bij de akkerranden en landschapselementen is nu meer duidelijkheid over de maximale afmetingen. Lees voor meer informatie het artikel over de wijzigingen binnen de vergroeningseisen.

Wijziging percelen

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Gecombineerde Opgave is het onderdeel percelen. In dit onderdeel zijn wat veranderingen doorgevoerd. Zo zijn er nieuwe gewascodes geïntroduceerd. Heb je natuurland of een primaire waterkering in gebruik? Dan moet je dit op een andere manier opgeven.

Meer informatie lees je in het artikel over de wijzigingen binnen percelen.

Belangrijke datums

Wil je kortingen voorkomen? Let dan goed op de onderstaande deadlines.

15 mei  is een belangrijke datum. Uiterlijk op deze dag moet je onderstaande zaken hebben geregeld:

  • Gecombineerde Opgave indienen
  • Overdracht betalingsrechten
  • Grondmonsters indienen voor fosfaatdifferentiatie
  • Juiste registratie bij de KvK voor o.a. de toeslag voor jonge landbouwers en de toekenning van betalingsrechten uit nationale reserve
  • Aanmelding stikstofdifferentiatie

Uiterlijk 9 juni:

  • Ondertekenen maatschaps- of vennootschapsakte t.b.v. extra betaling jonge landbouwers

Meer weten?

Wil je meer weten over de Gecombineerde Opgave 2019? Vul het contactformulier in of neem contact op met onze agro-specialisten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Datum: 04-04-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.