Menu

Fosfaatrechten in 2018: melkveehouders zijn aan zet

Voor jou als melkveehouder is het aan de vooravond van het stelsel van fosfaatrechten van groot belang je productiemiddelen weer in kaart te brengen. Wat kun je doen om je bedrijf te optimaliseren in het huidige ‘fosfaattijdperk’?

 

Melkproductie en fosfaat

Bewaak, bepaal en versterk je positie. Dat is de tip die we je willen meegeven. Melkveehouderijspecialist Lambert Schuldink ziet 2017 als een goed jaar voor melkveehouders met een mooie melkprijs en goede voeropbrengsten. Anderzijds was het ook een turbulent jaar met veel veranderingen. En in 2018 wordt het weer anders.

‘In 2017, het jaar van het fosfaatreductieplan, ging het heel simpel om staarten tellen. Melkveehouders moesten reduceren in het aantal dieren. En straks, als de fosfaatrechten een feit zijn, komt de melkproductie per koe ook om de hoek kijken. Een koe met een productie van 8.000 liter produceert 40,6 kilo fosfaat. Maar bij een productie van 10.000 liter melk gaat het al om 46,4 kilo fosfaat. Hoe hoger de melkproductie, hoe meer fosfaatproductie per koe’, zegt Schuldink.

‘Het is dus niet zo dat je het aantal melkkoeien dat je in 2018 kunt houden rechtstreeks kunt afleiden van het aantal melkkoeien op 2 juli 2015 min de 8,3 procent voor de niet-grondgebondenbedrijven. Het hangt echt af van je bedrijfssituatie of een hoge melkproductie per koe aantrekkelijk is. Is het wel verstandig om met veel krachtvoer de productie te verhogen als je eigen ruwvoer overhoudt?’

 

Buffer aanvullen

Schuldink adviseert melkveehouders met een liquiditeitsoverschot op de rekening-courant dit geld eerst te gebruiken om de buffer aan te vullen. ‘Ga straks niet klakkeloos fosfaatrechten betalen uit je rekening-courant. Vul eerst je buffer aan en denk daarna pas aan vervangingsinvesteringen of aan de aankoop van fosfaatrechten en de wijze waarop je deze wilt financieren. Bedenk goed wat bij jou als boer en bij je bedrijf past.’

 

Schijf van 5

Collega Jaap Gielen vult aan: ‘Maak een afwegingskader over hoe je je bedrijf in een goede en gezonde balans krijgt. Breng de arbeid, gebouwen, veestapel, grond en de fosfaatrechten opnieuw in kaart. Maak een soort schijf van 5 voor je bedrijf. Maar denk ook na over wat bij jou past om tot een optimaal rendement te komen. Kijk ook naar je eigen balans en kies je eigen spoor.’

Countus berekende dat slechts 1 op de 5 melkveehouders voldoende middelen heeft om in 2018 fosfaatrechten te kopen om de krimp van 8,3 procent op te vangen. Daarbij werd bovendien als uitgangspunt genomen dat bedrijven een goede aflossingscapaciteit hebben en een redelijke vergoeding voor arbeid krijgen.

Gielen: ‘We hebben voor een gemiddeld bedrijf berekend dat de kritieke melkprijs met krap 1 cent stijgt wanneer de generieke korting wordt omgezet in de aankoop van fosfaat voor 100 euro per kilo fosfaat. Of anders gezegd: bij een prijs van 200 euro per kilo fosfaat stijgt voor het gemiddelde Countus-bedrijf de kritieke melkprijs met krap 2 cent per kilo geproduceerde melk. Melkveehouders moeten zich realiseren dat een hoge productie bedrijfseconomisch vaak wel lonend is, maar dat er wel een grens is. Wat is je optimum? Wat zijn de grenzen van je veestapel? En wat zijn je eigen grenzen?’

 

Saldo per kilo fosfaat

‘In het systeem wordt een hoge melkproductie beloond, maar het gaat uiteindelijk om het saldo per kilo fosfaat’, vult Schuldink aan. ‘Dat wordt het belangrijkste kengetal. Dan houd je namelijk ook rekening met zaken als voer, mest, en (externe) arbeid. Vet- en eiwitgehaltes zijn daarbij ook erg bepalend. Een hogere melkproductie is pas aantrekkelijk als de gehaltes op peil blijven. Je kunt wel als een gek de melkproductie op gaan jagen, maar als dit ten koste gaat van de gehaltes of gepaard gaat met hoge kosten, is het maar de vraag of het lonend is.’

 

Beschikkingen fosfaat

De verwachting is dat melkveehouders in de eerste 2 weken van januari de beschikkingen met betrekking tot de fosfaatrechten ontvangen. Wim Schipper, fiscaal-juridisch adviseur bij Countus, adviseert om deze beschikking goed te controleren.

‘Melkveehouders die recht hebben op fosfaatrechten, hebben in augustus 2016 een brief van de RVO ontvangen met daarin de attendering op de uitgangspunten die worden gehanteerd voor de vaststelling van de fosfaatrechten. In de gehanteerde uitgangspunten zaten in sommige gevallen fouten. Kleine onjuistheden over bijvoorbeeld melkproductie of dieraantallen kunnen nog best wat extra kilo’s fosfaat betekenen. Controleer deze beschikkingen dus goed’, vertelt hij.

Schipper adviseert daarnaast boeren die grond pachten of verpachten in een vroegtijdig stadium afspraken te maken over de verdeling van fosfaatrechten tussen pachter en verpachter. ‘Het is nog onbekend van wie de rechten straks zijn. Wij denken dat de jurisprudentie over diverse productierechten een aanwijzing is van hoe de rechtsverhouding straks bepaald gaat worden. De rechter moet hierover later duidelijkheid geven. Het is in de tussentijd niet verstandig de verpachter zonder meer te passeren.’

 

Leasen of verleasen

Leasen of verleasen van fosfaatrechten behoort tot de mogelijkheden, maar Schipper benadrukt dat bij overdracht een afroming van 10 procent geldt. Ook als na de leaseperiode de rechten weer overgedragen worden, geldt een korting van 10 procent op de rechten. Wanneer de heen- en de teruglevering binnen 1 kalenderjaar plaatsvindt, dan wordt er 1 keer gekort.

Kortom: het speelveld verandert wederom voor de melkveehouderij in 2018. De omvang van de sector wordt via fosfaatrechten gereguleerd en daarmee de te produceren melkplas, afhankelijk van bedrijfsspecifieke omstandigheden. Advies? Breng je speelveld in beeld en bewaak, bepaal en versterk je positie.

Dit artikel verschijnt tevens in de december-uitgave van Boer& Zo.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de fosfaatrechten? Vul het contactformulier in of neem contact op met Lambert Schuldink.

✆ 06 526 00 337

✉ l.schuldink@countus.nl

Ik wil graag meer weten over advisering bij een omvangrijk vraagstuk

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Lambert Schuldink

Datum: 06-12-2017

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.