Menu

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

Wil je weten wat je dit jaar nog kunt doen om belasting te besparen? In deze blog zetten we alle fiscale eindejaarstips voor belastingplichtigen op een rij. Doe er je voordeel mee!

 

Vermijd de belastingheffing in box 3

De heffing over spaargeld (box 3) kan door de sterk gedaalde rente fors oplopen. Een rente van 0,2% op je spaarrekening leidt tot een belastingdruk van 430%. Je kunt die absurd hoge belastingdruk vermijden door je spaargeld in te leggen in een nieuwe bv of in een open fonds voor gemene rekening. Kies vóór 31 december 2017 voor 1 van deze alternatieven.

Spaargeld inleggen in een nieuwe bv
Richt een bv op en stort het aandelenkapitaal van die bv vol in contanten. Die volstorting kun je doen door je spaarrekening op naam van de bv te (laten) zetten. De bv ontvangt nu de rente op de spaarrekening en is daarover 20% vennootschapsbelasting verschuldigd. De bv kan de 80% nettowinst – de rentevergoeding min de belasting – aan jou als dividend uitkeren. Dat kost je 25% aanmerkelijkbelangheffing. De totale belastingdruk op de rente komt zo uit op 40%. Dat is aanzienlijk minder dan de 430% in box 3.

Spaargeld inleggen in een open fonds voor gemene rekening
Een open fonds voor gemene rekening is een samenwerking tussen 2 of meer personen die participeren in een fonds met participatiebewijzen. Zij brengen spaargeld in het fonds en krijgen daarvoor participaties uitgereikt. Deze participaties moeten – min of meer – vrij verhandelbaar zijn om het fonds de vereiste ‘open’ status te geven.

De minimaal vereiste 2 beleggers kunnen fiscale partners zijn, zoals jij en je partner. Je moet wel op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Het open fonds voor gemene rekening heeft geen rechtspersoonlijkheid en valt onder de heffing van vennootschapsbelasting. De belastingheffing verloopt gelijk aan die van een bv, zoals hierboven omschreven.

Tip
Overleg met je adviseur welke optie voor jou het meest aantrekkelijk is.

 

Koop waardevolle spullen voor persoonlijk gebruik

Roerende zaken die je voor persoonlijke doeleinden koopt, hoef je niet op te geven in box 3. Koop en betaal dus een boot, caravan, inboedel, juwelen of een duur horloge nog voor 31 december 2017. In de box 3-heffing per 1 januari 2018 telt dit vermogen dan niet meer mee.

Let op
Als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat je deze aankopen als belegging hebt gekocht (ook al gebruik je ze persoonlijk), dan behoren ze wel tot het vermogen in box 3.

 

Investeer in onderhoud aan je monumentenpand

Als particuliere eigenaar kun je de onderhoudskosten van je rijksmonumentenpand in 2018 nog aftrekken. Er ligt een wetsvoorstel om de aftrek vanaf 2019 te vervangen door een subsidieregeling.

 

Volg een opleiding

Volg je als particulier een opleiding of studie voor je beroep? Dan kun je de scholingsuitgaven in aftrek brengen. Het nieuwe kabinet wil deze aftrek vervangen door een specifiekere regeling. Wil je niet het risico lopen dat je scholingskosten niet meer aftrekbaar zijn, start je opleiding dan in 2018.

 

Koop een lijfrente

Koop en betaal in 2017 een lijfrente, of stort geld op je lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Je krijgt daarmee een extra aftrekpost. Dit kan alleen als er sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Bereken de jaarruimte op de website van de Belastingdienst.

Let op
De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen Zvw-premie (Zorgverzekeringswet). Over de ontvangen lijfrente-uitkering betaal je ook premie Zvw. Dit betekent een dubbele heffing, voor zover je inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt. Hierdoor wordt het nettorendement van de lijfrente kleiner.

 

Vraag om een voorlopige aanslag

De Belastingdienst rekent voor de aanslag inkomstenbelasting 2017 vanaf 1 juli 2018 een rente van 4%. Dit is veel hoger dan het rendement op een spaarrekening. Voorkom dat je deze hoge rente moet betalen en controleer je voorlopige aanslag 2017. Is die te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip
Vraag ook een nieuwe voorlopige aanslag aan als je voorlopige aanslag te hoog is. De Belastingdienst betaalt over het algemeen namelijk geen rente meer over een te hoge aanslag.

 

Vraag middeling aan bij schommelende inkomsten

Heb je de laatste jaren schommelende inkomsten gehad in box 1? Dan heb je waarschijnlijk meer belasting betaald dan je bij gelijkmatige inkomsten zou hebben betaald. Met middeling kun je geld terugvragen bij de Belastingdienst. Bij middeling wordt voor 3 aaneengesloten kalenderjaren uitgegaan van de gemiddelde inkomsten. De drempel voor teruggave bedraagt 545 euro. Middeling heeft geen invloed op de hoogte van al verkregen toeslagen.

Tip
Kies de periode van 3 aaneengesloten jaren zorgvuldig. Een jaar waarover gemiddeld is, kun je namelijk niet nog een keer meenemen in een middelingsperiode.

Let op
Je moet zelf een schriftelijk verzoek voor middeling indienen bij de Belastingdienst. Dat betekent dat je ook zelf moet berekenen hoeveel belasting je na middeling terugkrijgt.

In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III is met ingang van 2019 een tweeschijventarief aangekondigd. Dit kan het aantrekkelijker maken om te middelen over een periode waarin deze lagere tarieven van toepassing zijn. Het is echter nog niet bekend of de middelingsregeling in verband hiermee wordt aangepast.

 

Cluster je zorgkosten

Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar.

Tip
Het is aantrekkelijk zorgkosten zoveel mogelijk binnen een jaar te clusteren. Koop je bijvoorbeeld in 2017 een nieuw gehoorapparaat en laat je in 2018 je gebit renoveren, dan heb je in beide jaren te maken met de drempel. Doe je beide uitgaven in 1 jaar dan levert dat meestal meer aftrek op.

 

Cluster je giften

Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ook voor giften geldt een drempel. Alleen het meerdere van giften boven deze drempel is aftrekbaar. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten met een minimum van 60 euro. Voor giften geldt ook een plafond van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.

Tip
Je kunt giften over meerdere jaren beter clusteren, zodat je slechts 1 keer met de drempel te maken hebt. Kom je met de giften echter boven het plafond van 10% uit, dan kun je de giften beter spreiden.

 

Schenk je giften periodiek

Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Hiervoor geldt geen drempel en geen plafond. Deze giften kun je aftrekken als je gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn aangegeven dat de gift wordt verstrekt over een periode van minstens 5 jaar.

Schenk periodiek als je geen last wilt hebben van de drempel of het plafond. Een notariële akte is niet nodig. Een onderhandse akte is voldoende. Daarvoor geldt wel een aantal eisen. Op de website van de Belastingdienst kun je een voorbeeldakte downloaden.

 

Aftrekposten tegen hoog tarief

Het nieuwe kabinet wil een tweeschijventarief invoeren. Dit betekent een aanzienlijke lastenverlichting. Daar staat wel tegenover dat vanaf 2020 aftrekposten niet langer tegen het hoogste tarief kunnen worden verrekend.

In etappes van 3 procentpunt per jaar wordt de aftrek verlaagd naar uiteindelijk 37% in 2023. Dit betekent dat je aftrekposten waar mogelijk vóór 2020 moet benutten. Denk bijvoorbeeld aan giften, planbare zorgkosten, een afkoopsom inzake alimentatie en de aan- of afkoop van een lijfrente.

 

Boetevrij inkeren

Heb je in het verleden inkomsten verzwegen waarover je belasting moest betalen? Of heb je er op een andere manier voor gezorgd dat je minder belasting betaalde dan eigenlijk moest? Dan kun je dit jaar nog boetevrij ‘inkeren’. Dat wil zeggen dat je de niet aangegeven inkomsten alsnog netjes aangeeft.

Doe je dit binnen 2 jaar na indiening van de aangifte over het betreffende jaar, dan krijg je tot 1 januari 2018 geen boete. Geef je na deze periode aan dat je te weinig belasting hebt betaald, dan krijg je tot 1 januari 2018 een vermindering van je boete.

Geef je ná 1 januari 2018 aan dat je te weinig inkomen hebt aangegeven of te weinig belasting hebt betaald, dan krijg je wel een boete. Deze boete is wel lager dan wanneer je een en ander niet vrijwillig hebt gemeld. De hoogte van de boete hangt af van de omvang van de fraude en van de vraag of er sprake is van recidive. De inspecteur kan ook andere factoren van invloed laten zijn op de hoogte van de boete.

Let op
Voor een boete moet altijd sprake zijn van opzet of grove schuld. De inspecteur moet dit aannemelijk maken.

 

Maak je (klein)kinderen blij met een schenking

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Zo kun je in 2017 je kinderen 5.320 euro belastingvrij schenken en kleinkinderen of anderen € 2.129 euro. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • 25.526 euro
  • 53.176 euro indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie
  • 100.000 euro indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning

Let op
De eenmalige verhoging van 100.000 euro voor de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

 

Prijsverhoging receptvrije geneesmiddelen

Receptvrije geneesmiddelen zijn per 1 januari 2018 belast tegen het hoge btw-tarief van 21%. Dit betekent een prijsverhoging van 14,15%.

Bij receptvrije geneesmiddelen moet je denken aan tandpasta, zonnebrandmiddelen, (baby)crème, mondwater, insectenspray en anti-roos shampoo. En aan sommige middelen tegen aambeien, acne, blaasontsteking, brandend maagzuur, darmkrampjes, diarree, eczeem, hoesten, hoofdluis, kalknagels, keelpijn, littekens, vaginale (schimmel)infecties, verkoudheid, verstopte neus, wratten en nierdialyseconcentraten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze eindejaarstips? Vul het contactformulier in of neem contact op met Kees van Laarhoven.

✆ 06 410 07 885

✉ k.vanlaarhoven@countus.nl

Ik wil graag meer weten over de fiscale eindejaarstips

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Kees van Laarhoven

Datum: 23-11-2017

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.