Menu

EA-vanggewassen en droogte: beroep op overmacht

Vanwege de droogte kunnen sommige agrariërs niet voldoen aan de voorwaarde om een vanggewas voor het Ecologisch Aandachtsgebied (EA) in te zaaien. Dit omdat het vanggewas niet goed opkomt. Nederland heeft een verzoek tot vrijstelling ingediend voor de vergroeningseis om 5% van het ecologische aandachtsgebied in te vullen met vanggewassen. Tot er een uitspraak is gedaan, zijn er 5 situaties waarin je een beroep kunt doen op overmacht.

 

Overleg op 30 augustus

De EC wil in één keer een besluit nemen voor alle lidstaten die een verzoek hebben ingediend. Op 30 augustus zal er overleg plaatsvinden met de lidstaten, waarna zo snel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven.

 

Overmachtssituaties

In tussentijd kun je een beroep doen op overmacht via de website van RVO. In de volgende 5 situaties kan er een beroep op overmacht gedaan worden:

  1. Door de droogte zijn de omstandigheden ongeschikt voor het inzaaien van een EA-vanggewas voor 15 oktober. Bij de melding moeten bewijsstukken worden meegestuurd waaruit blijkt dat er inderdaad geen EA-vanggewas kan worden ingezaaid.
  2. Een ingezaaid EA-vanggewas ontkiemt niet, groeit niet of is slecht opgekomen. In deze situatie hoef je geen bewijs in te sturen. Wel kunnen aan de hand van satellietbeelden en dergelijke controles worden uitgevoerd.
  3. Het hoofdgewas kan vanwege de droogte pas na 15 oktober geoogst worden, waardoor niet op tijd een EA-vanggewas kan worden gezaaid. Het meesturen van 1 foto per gewassoort is voldoende.
  4. Er was gepland om een wintergewas te telen, maar het hoofdgewas is pas later geoogst door de droogte of het was te droog om een EA-vanggewas te zaaien. Hierdoor kan niet meer aan de 8-wekentermijn worden voldaan. Bij de melding moet je bewijsmateriaal, zoals foto’s en facturen, meesturen,
  5. EA-akkerranden worden gebruikt als veevoer (zowel maaien als begrazing). Wel moet het onderscheid tussen de akkerrand en het aangrenzende perceel zichtbaar blijven. In deze situatie hoef je geen bewijs mee te sturen.

De melding moet uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat je niet aan de voorwaarden kunt voldoen, worden gedaan.

 

EA-vanggewassen als voedergewas

EA-vanggewassen mogen gebruikt worden voor de voederwinning (maaien of begrazen) gedurende de instandhoudingstermijn van 8 weken. Wel moet er voldoende grondbedekking van het vanggewas overblijven zodat deze bijdraagt aan de biodiversiteit en stikstof opneemt.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de droogtemaatregelen? Vul het contactformulier in of neem contact op met onze specialisten.

✆ 038 455 26 00

 info@countus.nl

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Erik Arts

Datum: 29-08-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.