Menu

Dure maanden voor melkveehouders breken aan

De Countus Melkveeindex laat al weken een stabiel beeld zien. Dat betekent dat het rendement van melkveebedrijven weinig verandert. De traditioneel duurdere maanden breken nu aan, waardoor het verstandig is om een betrouwbare liquiditeitsplanning te hebben.

 

Melkveeindex nagenoeg stabiel gebleven

In maart is de Countus Melkveeindex nagenoeg stabiel gebleven. De index noteert nu 92,4 punten, waarbij 100 punten geldt als het 5-jarig gemiddelde. Het rendement van melkveehouders ligt nu dus iets onder het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

Aan de kostenkant zijn de mestafzetprijzen in maart gedaald, wat in lijn ligt met het seizoenspatroon op de mestmarkt. Ook de ruw- en mengvoerprijzen lieten overwegend een daling zien.

 

Dalende kosten, geen hoger rendement

Hoewel de kosten zijn afgenomen (voer en mest), laat de index geen daling zien. Dit komt omdat de grondstofwaarde van de melk in maart terrein heeft verloren. De garantieprijs van FrieslandCampina daalde zodoende in april met € 0,50 tot € 36 per 100 kilo. De melkprijzen van andere zuivelaars noteren overwegend stabiel.

‘De laatste maanden zien we dat de melkprijs bij de meeste bedrijven voldoende was om de kosten betaald te krijgen, maar grote buffers zijn in het algemeen echter niet opgebouwd’, vertelt Countus-adviseur Camiel Verhagen. ‘Bovendien zijn er in het afgelopen jaar veel liquide middelen gebruikt om fosfaatrechten te kopen.’

Op basis van de huidige noteringen van zuivelfabricaten is er geen zicht op hogere melkprijzen. De indexprognose verwacht dat het rendement van melkveebedrijven in de komende weken gaat dalen.

 

Dure maanden in het verschiet

De komende maanden vragen volgens Camiel daarom om een goede liquiditeitsplanning. Traditioneel zijn de voorjaarsmaanden ‘dure’ maanden. Dit komt met name door een piek in de loonwerkkosten en de kosten voor mestafvoer. Ook moeten een aantal bedrijven rekening houden met een belastingaanslag over het fiscaal goede jaar 2018. Een liquiditeitsprognose op maandbasis voor de rest van het jaar is een goed hulpmiddel om grip te krijgen op je geldstromen.

Bij het maken van een liquiditeitsplanning is het verstandig om de bedrijfsspecifieke fosfaatruimte in beeld te brengen. De liquiditeitsplanning is (mede) bepalend voor de mogelijkheden om fosfaatrechten aan te schaffen, zo laat Camiel weten. ‘De planning kan bijvoorbeeld aangeven of er ruimte is om fosfaatrechten te kopen, of dat leasen toch een betere optie is.’

 

Reken investering door

De adviseur weet uit de praktijk dat banken nog steeds erg terughoudend zijn in het financieren van fosfaatrechten. ‘Daarom is het waarschijnlijk dat melkveehouders de rechten met eigen liquiditeiten moet financieren’, zegt Camiel. Hij tipt verder dat het verstandig is om het rendement van de investering in fosfaatrechten op je bedrijf goed door te rekenen, alvorens tot aanschaf over te gaan.

Door: Jaap Gielen

Datum: 16-04-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.