Menu

Derogatie definitief goedgekeurd door Europese Commissie

Nederland heeft definitief toestemming voor derogatie gekregen van de Europese Commissie. Het gaat om de jaren 2018 en 2019. Afhankelijk van de provincie waarin jouw landbouwgrond ligt, mag je 230 of 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar toepassen, in plaats van 170 kg.

De voorwaarden zijn wel grotendeels hetzelfde als vorige jaren. Zo is de gebruiksnorm van 230 of 250 kilogram stikstof bij derogatie alleen geldig voor mest van graasdieren. Daarbij maakt het niet uit of de mest op het eigen bedrijf is geproduceerd of is aangevoerd.

Voorwaarden derogatie in 2018

De nieuwe beschikking komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking van 2014- 2017. Er zijn wel een aantal nieuwe voorwaarden. Bijvoorbeeld voor het grasland vernieuwen op zand- en lössgrond.

Dit zijn belangrijke voorwaarden die uiterlijk voor 4 juli 2018 voldaan moeten zijn:

 • Vraag uiterlijk op 4 juli 2018 een derogatievergunning aan.
 • Dien uiterlijk op 4 juli 2018 de Aanvullende gegevens landbouwers 2017 in, als dat in januari 2018 nog niet is gedaan.
 • Laat al je landbouwgrond bemonsteren en analyseren op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen. De analyserapporten mogen in 2018 niet ouder zijn dan 5 jaar. Zijn ze dit wel? Laat dan uiterlijk 4 juli 2018 je landbouwgrond opnieuw bemonsteren en analyseren.
 • Stel uiterlijk op 4 juli 2018 een bemestingsplan op. Een wijziging moet je binnen 7 dagen in het bemestingsplan opnemen. Het bemestingsplan bewaar je 5 jaar op je bedrijf.

Bemonsteren en analyseren

Hieronder staan nog meer belangrijke voorwaarden op een rij:

 • Van de totale oppervlakte landbouwgrond die je op 15 mei in gebruik hebt, bestaat minimaal 80% uit grasland. Grasland is landbouwgrond waarop gras geteeld wordt dat bestemd is als veevoer. De graslandpercelen heb je van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik.
 • Als je grasland vernieuwt, mag je die percelen ook meetellen.
 • Je gebruikt geen fosfaatkunstmest op je bedrijf.
 • Graslandvernietiging op zand- of lössgrond ten behoeve van graslandvernieuwing blijft toegestaan in het voorjaar. Ook is dit voor derogatiebedrijven nu toegestaan in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus. Wel geldt dan een korting op de minerale stikstofgebruiksnorm met 50 kg per hectare die gescheurd is. Een bedrijf moet bij RVO melden dat grasland in deze periode vernieuwd wordt.
 • De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt hierdoor voor deze percelen. Buiten deze periode en op andere grondsoorten blijven de voorwaarden voor scheurmonsters ongewijzigd.
 • Het telen van een vanggewas na mais op zand- en lössgrond blijft verplicht. Deze moet minimaal tot 1 februari het jaar erop in stand blijven.
 • Je betaalt het tarief voor monitoring van de milieueffecten met een automatische incasso.

Extra voorwaarden vanaf 2019

Vanaf 2019 zijn er een aantal extra voorwaarden voor derogatie naast de voorwaarden van 2018. Er wordt een beperkte vergoeding voor de aanvraag van de derogatievergunning gevraagd. Als je gras op zand- of lössgrond vernietigt voor de teelt van maïs, dan wordt de minerale stikstofgebruiksnorm met 65 kg per ha gekort.

Derogatie-aanvraag

Countus kan de derogatie-aanvraag voor je verzorgen en het bemestingsplan opstellen. Wil je hier meer over weten of wil je een update van je bemestingsplan? We helpen je graag.

Ik wil graag meer weten over derogatie

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Datum: 05-06-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.