Menu

Countus Melkveeindex geeft stabiel beeld

Deze zomer hebben de voerprijzen een stijgende trend ingezet. Het zijn de hoogste voerprijzen in jaren, wat gevolgen heeft voor het rendement in de melkveehouderij. Of dit gecompenseerd gaat worden door een hogere melkprijs is nog maar de vraag. Dat blijkt uit de Countus Melkveeindex.

 

Melkveeindex stabiel

De Countus Melkveeindex laat in week 34 een stabiel beeld zien. Wel ligt de lijn ruim onder die van een jaar eerder. Dat de verliezen op het erf beperkt blijven, is te danken aan de boterprijs. Deze komt bijna € 1.500 onder het record van september 2017 uit, maar behoort met ruim € 5.300 per ton nog steeds tot de hoogste in jaren. De oplopende prijzen voor magere melkpoeder kunnen de verliezen in boter niet compenseren.

 

Oplopende kosten

Voor de grote fabricaten tekent zich een relatief stabiel beeld af richting het najaar. Traditioneel gezien moeten de versproducten het dan overnemen. Het geeft weinig aanleiding om een verdere stijging van de melkprijs te verwachten.

Dit betekent dat aan de inkomstenkant de kansen beperkt zijn. Maar aan de kostenkant is er wel degelijk het gevaar van oplopende kosten. De lange periode van droog weer heeft namelijk veel invloed gehad op de opbrengsten van tarwe, koolzaad en korrelmaïs. En dat betekent: hogere prijzen voor krachtvoeders en enkelvoudige grondstoffen.

 

Minder structuurproducten

Ook zijn de diverse structuurproducten veel minder beschikbaar vergeleken met andere jaren. Voor het tweede seizoen op rij gaan ze een jaar met krap aanbod in. Direct na de af-landperiode zijn de prijzen dus al opmerkelijk hoog. Voerprijzen noteren zelfs als de hoogste prijzen sinds tenminste 2013. Wat de weerslag op de individuele melkveehouder hiervan wordt is nog lastig te zeggen omdat er grote verschillen zijn in de voorraden op het erf.

 

Verschillen uitvergroot

De verschillen in het rendement worden dit seizoen door de fosfaatrechten waarschijnlijk pijnlijk duidelijk. Het zijn de topbedrijven die mee kunnen komen nu de rechten door de grens van € 250 per recht heen zijn gebroken. Voor de bedrijven met minder liquide middelen wordt het compenseren met de aankoop van rechten steeds lastiger. Er blijven dus maar weinig opties over.

 

Index aangepast

De Countus Melkveeindex kent vanaf september een nieuwe samenstelling. Uit een validatie van de index bleek namelijk dat deze niet meer representatief was voor een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf. Dit is een direct gevolg van de extreme prijsstijging van boter op de termijnmarkt. Met de nieuwe samenstelling wordt meer recht gedaan aan de melkprijssystematiek van Nederlandse verwerkers.

Door: Jaap Gielen

Datum: 14-09-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.