Menu

Countus Melkvee Index: rendement melkveebedrijf nog altijd goed

Het rendement in de melkveehouderij ligt nog altijd ruim boven het 10-jarig gemiddelde. Dat blijkt uit de meest recente Countus Melkvee Index. Het hoogtepunt lijkt inmiddels wel achter de rug te zijn.

Melkvee Index juni

In juni daalde de Countus Melkvee Index met 4 punten tot 164 punten in week 25, waarbij 100 geldt als 10-jarig gemiddelde. Dat betekent dat het rendement op een melkveebedrijf nog altijd als goed kan worden bestempeld.

Melkprijs reageert op zuivelmarkt

De stijgende index in de afgelopen maanden ligt in lijn met de oplopende prijzen van de diverse zuivelfabricaten. Denk aan boter, kaas en magere melkpoeder. De prijs van boter en magere melkpoeder is inmiddels weer op zijn retour en daar reageert de index dan ook op.

Aangezien de melkprijzen doorgaans met een vertragend effect reageren op de mutaties van de zuivelfabricaten, ervaren melkveehouders de neerwaartse index waarschijnlijk nog niet binnen hun bedrijf. Zo steeg de garantieprijs van FrieslandCampina in juni en in juli en zet de stijgende trend door.

Verdere daling

De prognose van de index wijst echter een verdere daling aan. Dit betekent dat de stijgingsruimte voor de melkprijzen waarschijnlijk relatief beperkt is. De veeprijzen zijn in 2018 namelijk behoorlijk gestegen en liggen aanzienlijk boven het langjarig gemiddelde. Uit de slachtcijfers blijkt dat melkveehouders niet veel vee afvoeren.

Stijgende prijzen

Als we naar de kosten kijken, dan hebben melkveehouders het nodige te verstouwen. Zo is de prijs van fosfaatrechten behoorlijk gestegen, terwijl ook de brokprijzen stijgen. Dit geldt ook voor de ophaalbijdragen voor rundveedrijfmest. Aan de ruwvoerkant pakken de eerste snedes gras van 2018 goed uit. Er is gemiddeld gezien voldoende voorraad, waardoor de droogte van juni (nog) geen effect heeft op de ruwvoerkosten in de index.

Datum: 03-07-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.