Menu

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van je computer worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat je browser herkend wordt door de webserver van Countus. Niet alle cookies doen hetzelfde. Er kan onderscheid gemaakt worden naar functie, looptijd en de partij die de cookie plaatst.

 

Functie

 • Een technische cookie is strikt noodzakelijk om een website en bepaalde functies (technisch) te laten functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot afgeschermde of beveiligde delen van een website. Zonder technische cookies kunnen sommige diensten als inloggen dan ook niet functioneren.
 • Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe bezoekers een website gebruiken. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen zijn. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert en hoe hij deze kan verbeteren. Dit type cookie draagt daarmee ook bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.
 • Een functionele cookie is er om de keuzes die de gebruiker maakt te onthouden. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld gewenste gebruikersnaam, munteenheid, taal of regio. Zo hoeft een gebruiker niet tekens opnieuw aan te geven wat bij hem past en wat zijn voorkeuren zijn. De functionele cookie draagt op deze manier bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

 

Looptijd

 • Een sessiecookie wordt op je computer geïnstalleerd en verzamelt data zolang je de website daadwerkelijk raadpleegt. Wanneer je je browser sluit, wordt de cookie verwijderd.
 • Een persistente of permanente cookie wordt voor een vastgestelde (langere) tijd op je computer geïnstalleerd.

 

Partij

 • Een directe cookie (first party cookie) is een cookie die is gekoppeld aan de website die je op dat moment bezoekt.
 • Een derde partij cookie (third party cookie) is een cookie die door een andere partij dan de aanbieder van de bezochte website wordt geplaatst. Je kan denken aan aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties waarvan de reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd.

 

Verzamelen

Van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken en verkeer van en naar de websites van Countus.

 

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van content en onze online diensten
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates
 • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie

 

Doorgifte van je persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming zullen wij je persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

 

Marketing

Je gegevens die wij krijgen door je gebruik van de websites van Countus, kunnen wij gebruiken om je, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met je op te nemen over producten of diensten. Als je geen reclame-uitingen van ons meer wilt ontvangen, kan je dat eenvoudig aangeven door een e-mail te sturen aan info@countus.nl.

 

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Maar niets is perfect zoals je waarschijnlijk weet. Wij kunnen dus niets garanderen.

 

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kan je sturen naar info@countus.nl. Dit privacybeleid is aangepast op 11-12-2012.