Menu

Bepaling overnamesom

Krijg je te maken met een bedrijfsovername? Dan is het bepalen van de overnamesom een belangrijk onderdeel. Hierbij spelen 3 factoren een rol:

  • de fiscale factor
  • de bedrijfsoverdragers
  • betaalbaarheid van de overnamesom

De ervaring leert dat ondernemers vaak als eerste kijken naar de belastingregels. Omdat ze verwachten dat deze factor een grote rol speelt. Het gaat dan snel over de bedrijfsopvolgingsregeling. In feite een ruime schenk- en erfbelastingvrijstelling voor de overdracht van ondernemingsvermogen.

 

Bedrijfsopvolgingsregeling

We hebben op de akkerbouwavonden, aan de hand van een voorbeeldberekening, laten zien dat de bedrijfsopvolgingsregeling erg ruim is. Dusdanig ruim dat een bedrijf van enkele miljoenen aan vrije waarde, fiscaal gezien voor een paar ton over mag, zonder dat er sprake is van een belaste schenking of erfenis.

 

De bedrijfsoverdragers

De fiscale factor is bij de bepaling van een overnamesom dus zeker belangrijk, maar vaak niet hetgeen doorslaggevend is. De belangrijkste factor is toch vaak het wensenpakket van de bedrijfsoverdragers. Dit zijn vaak de ouders. Zij moeten verder kunnen leven na de bedrijfsoverdracht. Ook hebben zij bepaalde wensen ten aanzien van de invulling van hun inkomen, woongenot en vermogen. En de verdeling van hun vermogen over al hun kinderen (erfgenamen) is ook niet onbelangrijk. Iedereen heeft hierin eigen wensen en gedachten. De invulling hiervan is dan ook maatwerk.

 

Betaalbaarheid overnamesom

De laatste factor is de betaalbaarheid van de overnamesom. Als overnemer moet je natuurlijk een levensvatbaar bedrijf overhouden en hieruit een inkomen kunnen halen. Soms blijkt uit een simpele berekening al dat dat gaat lukken. In andere gevallen is het nodig om een bedrijfsplan te maken. Je kunt met een bedrijfsplan bijvoorbeeld ook een bank meekrijgen in een bedrijfsovername.

 

Samenspel

Het samenspel van deze 3 factoren bepaalt uiteindelijk de overnamesom en dus een succesvolle overname. Countus denkt graag met je mee om een goede invulling aan deze factoren te geven. We leveren graag een bijdrage om jouw bedrijfsovername tot een succes te maken.

 

Meer weten?

Meer weten over de 3 belangrijkste factoren bij een bedrijfsovername en het bepalen van de overnamesom? Vul het contactformulier in of neem contact op met je adviseur.

Ik wil graag meer weten over bepalen overnamesom

Door: Wouter Koers

Datum: 20-03-2017

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.