Menu

Belastingplan 2020: gevolgen voor ondernemers

Op Prinsjesdag 2019 zijn de belastingplannen voor 2020 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Deze plannen zijn opgedeeld in een aantal afzonderlijke wetsvoorstellen. Wat betekenen de veranderingen voor jou als ondernemer? We lichten de belangrijkste onderdelen toe.

 

Voortborduren op Belastingplan 2019

In de belastingplannen wordt voortgebouwd op de grote lijnen die zijn uitgezet in het Belastingplan 2019. Vorig jaar is aangekondigd dat we in de inkomstenbelasting naar een tweeschijvenstelsel gaan. Er komt een basistarief van ruim 37% over de eerste € 68.507 aan inkomen in ‘box 1’ en daarboven komt een toptarief van 49,5%.

Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting? Dan krijg je te maken met de maatregel dat de aftrekposten (zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling) slechts nog worden verrekend tegen het basistarief.

 

Geleidelijke verlaging vennootschapsbelasting

Ondernemers in de bv – de directeur-grootaandeelhouders (dga’s) – gaan profiteren van een geleidelijke verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Het gaat naar 15% over de eerste € 200.000 winst en 21,7% over de winst daarboven.

Daar tegenover staat dan wel een beperking van de afschrijving op gebouwen in bv’s. Je kunt slechts nog afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde van het gebouw.

 

Aanmerkelijk belangtarief

Verder is het voor dga’s van belang dat het aanmerkelijk belangtarief voor dividenden en verkoopwinst op aandelen in 2020 van 25% naar 26,25% gaat en in 2021 van 26,25% naar 26,9% gaat. In dit verband moet ook in herinnering gebracht worden dat in 2018 de zogenaamde ‘rekening-courantmaatregel’ voor dga’s is aangekondigd. Je kunt dan vanaf (waarschijnlijk) 2022 nog ‘slechts’ € 500.000 lenen van de bv. Het meerdere zal als fictief dividend worden beschouwd en als zodanig onderworpen zijn aan de aanmerkelijk belangheffing.

 

Kleine bijstellingen in het Belastingplan 2020

In het Belastingplan 2020 wordt het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting versneld ingevoerd, al in 2020.

Verder wordt voorgesteld dat de zelfstandigenaftrek binnen 9 jaar geleidelijk wordt afgebouwd van € 7.280 naar € 5.000. Deze maatregel is bedoeld om het verschil in heffing bij ondernemers (met name zzp’ers) en mensen in loondienst te verkleinen. Dit komt bovenop de maatregel op grond waarvan deze aftrek straks nog slechts tegen het basistarief wordt verrekend.

 

Verhoging arbeidskorting

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting ga je profiteren van de voorgestelde verhoging van de arbeidskorting voor alle werkenden.

 

Vennootschapsbelasting

Voor dga’s is van belang dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 minder zal dalen. Namelijk niet naar 20,5%, maar naar 21,7%, in 2021.

Het tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt in 2020 al naar 16,5% en in 2021 naar de eerder al ‘afgesproken’ 15%.

 

Overige maatregelen

Van alle overige maatregelen valt vooral op dat de verhoging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 7% gaat in 2021. Het aankopen van (bestaand) onroerend goed (anders dan woningen) wordt daardoor wat duurder. Dit zal vooral ondernemers en beleggers in bedrijfsvastgoed treffen.
Daarnaast wordt de werkkostenregeling in de loonbelasting verruimd. Heb je personeel in dienst? Dan kun je daar je voordeel mee doen.

Tenslotte wijs ik nog op de voorgestelde vrijstelling in de assurantiebelasting voor ‘brede weersverzekeringen’. Dit is een voordeel voor ondernemers in de agrarische sector.

 

Wat zijn de conclusies?

De conclusie die we vorig jaar al trokken, blijven overeind. Zo wordt de bv relatief fiscaal gezien interessanter voor ondernemers in het mkb met hoge winsten. Het toptarief in de inkomstenbelasting in combinatie met de mkb-winstvrijstelling bedraagt straks immers 44,31% tegenover een heffing in de bv van voorlopig alleen 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 winst (de aanmerkelijk belangheffing op het niveau van de aandeelhouder kan immers worden uitgesteld).

Daar draagt verder aan bij dat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd. Als dga met een gebruikelijk loon van € 45.000 per jaar (dat is de norm) profiteer je nog volop van de in het Belastingplan 2020 verhoogde algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die kortingen nemen namelijk snel af naarmate het inkomen hoger wordt.

 

Weinig schokkende wijzigingen

Zeker in verhouding tot de plannen van vorig jaar bevat het Belastingplan 2020 eigenlijk weinig schokkende wijzigingen. Het is vooral wachten op de uitwerking van de aangekondigde aanpassingen van de vermogensrendementsheffing over privévermogen (‘box 3’) en op het wetsvoorstel inzake de genoemde rekening-courantmaatregel voor dga’s.

 

Meer weten naar aanleiding van Prinsjesdag 2019?

Wil je meer weten over wat de belastingplannen betekenen voor jouw situatie? Countus adviseert je graag. Vul het contactformulier in of neem contact op met André Verduijn.

Dossier Prinsjesdag
Lees meer over de uitkomsten van Prinsjesdag 2019 en de gevolgen voor jou.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: André Verduijn

Datum: 18-09-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.