Menu

AVG wat moet ik ermee?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie in werking. In ons land vervangt deze privacywet de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en brengt voor alle bedrijven die werken met persoonsgegevens de nodige verplichtingen met zich mee. Dus voor jou als ondernemer.

De AVG is een Europese wet die de privacy van burgers moet waarborgen en zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat ze geldige toestemming hebben van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast heeft een ieder het recht om een organisatie te vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen.

 

Wat kan Countus voor je doen?

Wij helpen je graag om de zaken op orde te krijgen. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van jouw behoefte.

Een aantal diensten die we je kunnen aanbieden;

  • Quick scan – gratis
  • AVG proof scan € 50
  • Model Privacyverklaring € 50
  • Protocol melden datalek € 50
  • Interne Privacyverklaring  € 95
  • Model Verwerkingsregister € 250
  • Hulp bij het invullen van het verwerkingsregister en overige dienstverlening o.b.v. uurtarief

Deze prijzen zijn exclusief btw.

 

AVG en personeelszaken: tips voor werkgevers

Heb je werknemers? Dan verwerk je persoonsgegevens en moet je maatregelen gaan nemen om aan deze wet te voldoen. De boetes kunnen hoog oplopen, dus niets doen is helaas geen optie.

Als werkgever verzamel je persoonsgegevens van je personeel. Denk aan de naam, adresgegevens, burgerservicenummers, bankrekeningnummers en salarisinformatie. Deze informatie staat vaak opgeslagen in de personeelsdossiers. Je werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat je zorgvuldig met deze dossiers en hun gegevens omgaat. Om te voldoen aan de AVG moet je je aan een aantal plichten houden. Zo moet je de gegevens goed beveiligen. Een geprint personeelsdossier in een kast waar iedereen bij kan, mag dus niet meer. Ook mag je gegevens niet langer bewaren dan nodig. En werknemers moeten hun gegevens kunnen inzien en eventueel kunnen corrigeren.

Onze jurist Sanne van Dam geeft je in dit artikel een aantal praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt.

Bekijk hier onze AVG webinar