Menu

Akkerbouwbijeenkomsten 2018

De akkerbouwsector is flink in beweging. Stijgende grond- en pachtprijzen, de waardestijging van bedrijven, en soms lastige trajecten van bedrijfsovernames zijn daar voorbeelden van en hangen nauw met elkaar samen. Hoe ga je hier mee om als ondernemer? Wanneer gebruik je je boerenverstand en wanneer is je emotie bepalend? Welke keuze past niet alleen bij je bedrijf, maar ook bij jou als persoon?

Tijdens onze serie akkerbouwbijeenkomsten geven wij jou tijdens 4 workshops handvatten en aandachtspunten bij deze ontwikkelingen. Hoe maak je keuzes en zet je de juiste stappen? Kortom: wat is vooruit boeren jou waard?

 

Workshop 1: De waarde van het familiebedrijf versus de continuïteit

De toenemende waarde van bedrijven maakt het er niet eenvoudiger op een familiebedrijf aan een volgende generatie over te dragen. Deze workshop gaat over de bedrijfseconomische kant van bedrijfsovername en het belang om tijdig scherp te hebben hoe je een overdracht financieel kunt regelen. Maak een stappenplan en begin op tijd te rekenen. Spreek verwachtingen en wensen uit en weet waar je naartoe wilt.

 

Workshop 2: De waarde van een goede relatie tussen boer en burger

Caroline van der Plas is oprichter van het succesvolle platform BoerBurgerTweet op Twitter en nauw betrokken bij het onlangs opgerichte Team Agro NL. In deze workshop geeft ze tips wat je als akkerbouwer zelf kunt doen voor een goed imago. Waarom draagt een positief imago bij aan draagvlak? Hoe belangrijk is samenwerking en krachtenbundeling voor een sterk geluid naar de maatschappij, politiek en media?

 

Workshop 3: Een goede bedrijfsopvolging; wat is het je waard?

Bedrijfsopvolging is vaak de route om boer te worden. Aandachtspunten voor een succesvolle overname zijn de verwachtingen, de wijze van samenwerken en de communicatie onderling. In deze workshop gaan we aan de slag met de verwachtingen van overdrager en opvolger. We geven je handvaten hoe je keuzes maakt die bij je bedrijf én bij jou als persoon passen.

 

Workshop 4:  Wat bepaalt de waarde van grond en pacht; emotie of ratio?

We zien een flinke stijging van grondprijzen, vrije huur- en pachtprijzen. Welke ontwikkelingen gaan hierachter schuil? Hoe maak je hierin de goede keuzes? Zijn gezond verstand en rationele berekeningen leidend of mogen de emotie en gevoel ook meespelen in de keuzemomenten? In deze workshop gaan we in op de stijgende waarde van je grondpositie en verkennen we jouw speelveld.

 

Programma

1. Lunch of warm buffet

2. Inleidende pitch.

3. Ronde 1 workshops

4. Ronde 2 workshops

5. Plenaire afsluiting

6. Informeel napraten met een hapje en een drankje

 

Tijden:

– Middagbijeenkomst: aanvang lunch 12.30, aanvang bijeenkomst 13.30 uur tot 17.00 uur

– Avondbijeenkomst: aanvang warm buffet 18.00, aanvang bijeenkomst 19.00 uur tot 22.30 uur.