Menu

Liquiditeitsprognose melkveehouderij

Je liquiditeitsprognose zegt iets over het vermogen van je onderneming. Om precies te zijn, zegt het iets over het vermogen dat op korte termijn opeisbaar is. Heb je onvoldoende liquide middelen, dan vormt dat een bedreiging voor de continuïteit van je bedrijf. Zeker in tijden van prijsschommelingen in de markt is het belangrijk om alert te zijn op je liquiditeitspositie.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Met een liquiditeitsprognose schat je de belangrijkste ontvangsten en uitgaven in een periode in. Zo kan je eventuele tekorten tijdig signaleren en maatregelen treffen. Zeker als je regelmatig een liquiditeitsprognose opstelt voor je melkveehouderij, ben je in staat om optimaal te sturen op liquide middelen.

Hoe gebruik je de liquiditeitsprognose?

Wij bieden een historisch overzicht van je inkomsten en uitgaven van de laatste 12 maanden. Vervolgens kan je zelf aangeven welke inkomsten en uitgaven je voor het komend jaar verwacht. Juist omdat je zelf aan de knoppen draait, ben je op de hoogte van de herkomst van de getallen, zoals de hoeveelheid geleverde melk en de inschatting van de melkprijs.

Door je liquiditeitspositie te bewaken, kan je inspelen op een eventuele verslechterende financiële positie van je bedrijf. Juist door zelf open kaart te spelen, behoud je langer het vertrouwen van banken en financiers.

Voordelen liquiditeitsprognose

  • Inzicht in (prijs)fluctuaties
  • Inzicht in je financieringsbehoefte, zowel qua hoeveelheid als periode in het jaar
  • Je rekent zelf met ons model

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsprognose voor jouw melkveehouderij? Vul het contactformulier in. Ook als je nog geen klant bij Countus bent, helpen wij je graag met het inzichtelijk maken van de geldstromen in je bedrijf.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Datum: 15-11-2016