Menu

Aardappelmarkt vormt Countus Akkerbouwindex

De omschakeling naar het aardappeltermijncontract voor april 2019 heeft de Countus Akkerbouwindex in een ander daglicht gezet. Het fors hogere prijsniveau op de termijnmarkt laat de index met 28 punten stijgen. De andere gewassen geven de sectorbarometer echter weinig steun.

 

Hoogste niveau

De Countus Akkerbouwindex bereikte in week 20 het niveau van 95,10 punten. Dit is het hoogste niveau sinds week 7 (eind februari) van 2017. Doordat de aardappeltermijnmarkt op een lager niveau handelde, zakte de koers de laatste 2 weken van mei iets terug. Toch bleef de akkerbouwindex zich op een hoog niveau bewegen ten opzichte van het jaarverloop. Het verschil met eind april (week 18) is groot. Toen bedroeg het indexcijfer nog 66.

 

Aardappeltermijnmarkt

Het aprilcontract voor 2018 sloot vrijdag 27 april op een niveau van € 5,80 per 100 kilo. Op de eerste handelsdag (30 april) sloot het aprilcontract voor 2019 op € 15,50. Vervolgens steeg deze tot maximaal € 16,90 per 100 kilo. Inmiddels daalt de prijs weer iets. Zo werd mei afgesloten op € 16,30. Dit zorgt ervoor dat de grafiek van de Akkerbouwindex een totaal ander beeld laat zien ten opzichte van de voorgaande maanden.

 

Solide fundament


Ook de prijzen voor voertarwe geven de akkerbouwindex wat steun. In mei schommelde de EU-voertarweprijs rond € 18,00 per 100 kilo en steeg aan het einde van de maand naar € 19,10 per 100 kilo. Gezien de ‘spilfunctie’ van tarwe in het bouwplan biedt deze stijging een solide fundament die hoogstwaarschijnlijk ook in juni aanhoudt.

Van de andere onderdelen van de akkerbouwindex, zoals de gele zaaiuien en Bintje-pootaardappelen, hoeft de index weinig te verwachten. De beursprijs voor gele uien ging in mei namelijk onderuit. De maand begon met een notering van € 6,00 per 100 kilo en zag € 4,50 als dieptepunt. De maand werd afgesloten met € 5,00.

De beursnotering in Middenmeer voor Bintje 35/45 pootaardappelen speelt nog slechts een zeer kleine rol in de index. De aangiftecijfers van de NAK tonen aan dat het areaal Bintje-pootaardappelen in Nederland dit jaar met 134 hectare is gedaald (tot 682 hectare). Op 18 april vond de laatste beursnotering plaats, waardoor de bijdrage geen invloed heeft op de maand mei.

 

Areaalcijfers


De Akkerbouwindex wordt wekelijks berekend om inzicht te geven in de financiële situatie in de akkerbouwsector. Als basis wordt de prijsvorming van 4 gewassen gebruikt. Het areaal bepaalt hoe zwaar ieder gewas wordt meegenomen in de akkerbouwindex. De huidige cijfers zijn berekend aan de hand van de areaalcijfers over 2017. Ze geven daarmee een accuraat beeld over de inkomsten van de oogst van 2017. Eind juni publiceert het CBS een eerste opbrengstverwachting voor 2018. Dit kan de akkerbouwindex dus met terugwerkende kracht veranderen.

Door: Jan Lucas Spijkman

Datum: 08-06-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.