Menu

200 miljoen beschikbaar voor Regio Deals

De regionale partners kunnen voor 1 september voorstellen indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de zogenoemde Regio Deals. Het doel hiervan is om de regio’s te versterken. Hiervoor stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar.

Versterken van de regio’s

De volgende tranche zal worden ingevuld op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in deze eerste ronde. Minister Schouten van LNV is coördinerend minister van de extra gelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van de regio’s.

Voorwaarden voorstellen Regio Deals

De voorstellen voor de Regio Deals moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij de selectie van de deals wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling over de 4 landsdelen. Enkele voorwaarden zijn:

 • Inhoudelijk
  De aanpak moet bijdragen aan brede welvaart. Voorstellen gaan dus niet alleen over welvaart in economische zin, maar kunnen ook gaan over bijvoorbeeld natuur, leefomgeving, mens en maatschappij.
 • Regionaal karakter
  Het is belangrijk dat de opgave kenmerkend is voor de regio. In de voorstellen moet je duidelijke maken waarom deze opgave specifiek geldt voor deze regio. Dit kan bijvoorbeeld door in te gaan op de regionale karakteristieken (zoals ligging, problematiek, kansen en uitdagingen).
 • Financiën
  De regio draagt naar verwachting ten minste proportionele cofinanciering bij. Het uitgangspunt hierbij is dat de regio ten minste 50% bijdraagt aan de totale financiering.
 • Publiek-privaat
  Iedere regionale partner kan een voorstel aanmelden. Publiek-private samenwerking is hierbij van belang. In de deal leveren zowel publieke en maatschappelijke als private partijen een bijdrage. Een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen heeft de voorkeur.

Status

Voor de beste voorstellen is minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen beschikbaar. Het kabinet hoopt in het voorjaar van 2019 de Regio Deals te kunnen sluiten.

 

Meer weten?
Wil je meer weten over Regio Deals? Vul het contactformulier in of neem contact op met onze specialisten.

✆ 0038 455 26 00

agrobedrijfsadvies@countus.nl

Door: Albert Albers Annewies de Haan

Datum: 27-07-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.